Agenda

Verksamhetsplan och aktiviteter

GMf och Ledarna erbjuder ett intressant utbud av idédagar och tematräffar, för att ge dig nya insikter som gör att du utvecklas som chef. Du kan delta i dessa aktiviteter kostnadsfritt, som medlem i Gmf/Ledarna.

Aktiviteter såsom förbundsstyrelse-, medlems-och aumöten samt möten med Ledarna presenteras dels i form av Verksamhetsplan nedan och i Agenda,där kan ni också anmäla er till våra aktiviteter.

Verksamhetsplan

Verksamhetsplanen ger en överskådlig bild av våra samlade aktivteter över hela året

Kommande händelser i verksamhetsplanen