Stiftelsen Kärnhuset sammanträder 4:e december

4 DECEMBER 2021: Välkomna att lämna in ansökningar om bidrag!
Gå in på GMf:s hemsida och läs om Stiftelsens ändamål, om era syften stämmer överens med Stiftelsens ändamålsparagraf är sannolikheten stor att ni kan erhålla bidrag ifrån Stiftelsen.

Publicerad av:

P-A Bäcklund