Hur ser chefens roll ut i den stora gröna samhällsomställningen?

8 DECEMBER 2021:

En omställning som berör allt från teknik, ekonomi ochorganisation till sociala frågor, attityder och personlig livsstil. Är duberedd att agera på klimatförändringarna som utmanar oss och hela världen?


Välkommen till en inspirerande timme med biologen och miljödebattören StefanEdman.


Stefan Edman är biolog, fil mag vid Göteborgs universitet och teknologiehedersdoktor vid Chalmers. Sedan 80-talet har han föreläst och i perioder ävenarbetat med stats- och miljöministrar och företag kring just detta. Han ärflitig debattör i media och har skrivit ett 50-tal böcker om om naturen ochmänniskan, energi, klimat, jordbruk och miljö. Stefan Edman har föreläst omhållbar utveckling i mer än 40 år. Han har även en bakgrund som statligutredare och miljörådgivare i Statsrådsberedningen.


Tid: 8 december, klockan 14-15
Plats: Digitalt


Läsmer och anmäl dig här>>

Publicerad av:

P-A Bäcklund