DanagårdLitho köper det Göteborgsbaserade tryckeriet Litorapid Media/Inform.

7 AUGUSTI 2017:

Förvärvet av Litorapid Media/Inform verkställdes den 1 juli. Enligt Danagård Lithos vd Peter Hjelm innebar affären dels en möjlighet att utveckla erbjudandet, dels ett viktigt steg att på allvar etablera sig i Västsverige.

– Det sker en stor konsolidering i branschen och vi såg att det fanns en öppning att göra något ihop. Våra företag synkar väldigt bra. Vi har likartade verksamheter, säger Peter Hjelm och utvecklar:

– Vi delar samma vision om att göra det enklare för beställare att hantera såväl tryckt som digital media. Tillsammans kan vi erbjuda marknadens bästa lösningar för att effektivisera alla processer, vilket innebär stora vinster såväl när det gäller ekonomi som miljö.

Danagård Litho har runt 60 medarbetare och omsätter cirka 120 miljoner kronor. Försäljningskontor finns från Stockholm till Helsingborg, och i Ödeshög finns produktion och huvudkontor. 

Litorapid Media/Inform omsätter cirka 35 miljoner kronor och är idag omkring 20 anställda. Även Anders Lundin, nuvarande huvudägare och vd på Litorapid Media/Inform, instämmer i att konsolideringen fortsätter inom branschen och att de måste bli en del av den.

– Danagård Litho är ett framgångsrikt företag där vi gemensamt kommer stärka och utveckla vårt erbjudande till kunderna. Danagård Litho visar på ett starkt miljöarbete som kommer vara en viktig framgångsfaktor även i framtiden. 

Saxat ifrån Sign & Print 2017-07-05

Publicerad av:

P-A Bäcklund