Heidelberg presenterar strategi för tillväxt

Heidelberg har stakat ut vägen för en ny tillväxtstrategi som ska stärka koncernens ställning inom trycksektorn de kommande åren.
2 AUGUSTI 2017:


Det rör sig om ett åtgärdspaket för de kommande åren under namnet “Heidelberg goes digital”. I och med detta har bolagets styrelse lagt fram ett strategiskt fokus på teknikledarskap, digital transformation och operativ expertis.

Heidelbergs omsättning under verksamhetsåret 2016/2017 uppgick till drygt 2,5 miljarder euro. Rörelseresultatet landade på 179 miljoner euro och nettoresultatet efter skatt blev 36 miljoner euro. Efter flera års röda siffror till lönsamhet nu senast blir målet att fortsätta på den inslagna vägen. Det uppsatta målet är att signifikant förbättra tillväxten fram till 2022. Då med en omsättning på 3 miljarder euro,  ett rörelseresultat på 250 miljoner euro och ett nettoresultat på drygt 100 miljoner euro.

Två strategiska faktorer i huvudsak ska generera tillväxt – digital transformation och tekniskt ledarskap. Operativt handlar det om att göra effektivitetsförbättringar på alla nivåer i verksamhetskedjan utan att för den delen göra omstruktureringar. Tonvikten ligger istället bland annat mer på att effektivisera strukturer och processer, inneha en smidig produktion, samt omlokalisering av utvecklings- och forskningsverksamheten till företagets nya teknikcentrum i anläggningen i Wiesloch-Walldorf. Företaget hoppas med dessa åtgärder kunna minska process- och strukturkostnaderna med cirka 50 miljoner euro under de närmaste fem åren.

I april i år bildades de två affärsområdena Heidelberg Digital Technology (HDT) och Heidelberg Digital Business and Services (HDB) som ett första steg i företagets digitala framtidssatsningar. HDT kombinerar arkoffset, etikettutskrift och postpress-verksamhet och ansvarar för utveckling, produktion och marknadsföring av teknik och produkter för nya affärsmodeller. På HDB styr Heidelberg sin verksamhet avseende exempelvis tjänster, förbrukningsmaterial, digitaltrycksteknik och lösningar som täcker in hela värdekedjan.

Under innevarande år fokuserar Heidelberg främst på att expandera portföljen på växande marknader såsom förpackningar, etikettutskrift, digitaltryck och utvalda förbrukningsvaror och mjukvaror.

Saxat ifrån Sign & Print 217-07-05

Publicerad av:

P-A Bäcklund