Ny styrelse för GMf valdes på Kongressen 2017-09-22

1 OKTOBER 2017:

Till ny styrelse för Grafiska Medieförbundet valdes:

Lasse Karlsson, norr, ordförande

Thomas Fyrberg, öst, kassör

Göran Zaar, syd, sekreterare

Lars-Erik Sandström, norr 

Linda Schentz, syd

Åke Persson, öst

Glenn Bergman, väst

Till suppleanter valdes Mikael Thulin, syd, P-A Bäcklund, väst, Tony Laine, öst och Eva-Lena Lindberg, syd 

Publicerad av:

P-A Bäcklund