Ledarnas kurser hösten 2019

1 AUGUSTI 2019: Kursprogrammet för hösten 2019

Heldagskurser och seminarierhösten 2019 - säkra din plats!

Några av ämnena är:
. Arbetsrätt för chefer
. Arbetsrätt för chefer i kommunal verksamhet
. Arbetsmiljö - chefens ansvar
. Att leda förändring
. Chefens karriär - Söka chefsjobb
. Chefens utmaningar vid rehabilitering
. Chefen som rekryterare
. Diskriminering - att jobba med aktiva åtgärder och diskrimineringsskyddet
. Ledarnas chefskonferens 2019 - Din chefsroll idag och imorgon
. Leda genom medarbetarsamtal
. Ny som chef
. Konflikthantering
. Interkulturellt ledarskap
. Så utvecklar du din verksamhet
. Hur du skapar högpresterande team
. Att hantera missbruk som chef
. Coacha i vardagen
. Chefen som mötesledare
. Ledarskapets balansakt
. Praktisk etik för chefer
. Hållbara chefer
. Övervinn teamets utmaningar


Alla kurser och seminarier ingår i ditt medlemskap och leds av experter medlång erfarenhet av ledarskap och chefsfrågor. Alltid med utgångspunkt i dinabehov som chef.

Vi bjuder alltid på lunch och fika på våra kurser.

Läsmer om vilka kurser samt orter vi kommer till och anmäl dig här!

Publicerad av:

P-A Bäcklund