Vecka 19, Veckobrev ifrån Ledarnas ordförande Andreas Miller

17 MAJ 2022: Hej,


FKL boost
Tisdagens FKL-event (Framtidens kvinnligaledare) visade att långsiktighet verkligen lönar sig. Genom detta väletablerade varumärke kan vi lyfta 75 kompetenta, smarta unga kvinnor och få prata om jämställdhet och mångfald på svensk chefsmarknad. Årets vinnare Jenny Jonsson, vd ByggVesta är en ledare som jobbar med våra stora framtidsutmaningar genom ett starkt engagemang för en hållbar byggbransch och ökad integration i samhället. Hon är en tydlig och inspirerande förebild för hela sin bransch.

Det var extra roligt i år att deltagarna fick ses fysiskt. Flera uttryckte till mig vilken fantastisk mötesplats FKL är. Det betyder oerhört mycket för dem att få möta andra unga kvinnor i chefsposition och utbyta erfarenheter. Det är precis det Ledarna ska vara, en mötesplats för utveckling. 

Besök på Aurobay i Skövde
Vi står mitt i motorfabriken Aurobay i Skövde, platschefen pekar bort mot väggen hundra meter bort.

  • Du ser väggen där borta och så ser du väggen där borta om du vänder dig om, även den hundra meter bort. Vi ska tömma allt som finns här innan semestern för att sedan bygga upp en helt ny monteringslina för el-motorer. Men, det är Volvos el-division som hyr in sig i våra lokaler för att bygga de nya motorerna, säger han.

Aurobay tillverkar bara bränslemotorer. De ägdes tidigare av Volvo och nu av kinesiska Geely. Under rundvandringen blir omställningen till ett fossilfritt samhälle oerhört konkret. Efterfrågan på bensin och dieselmotorer minskar och efterfrågan på el-motorer ökar. Kompetensväxlingen sker nu rakt framför de anställda på Aurobay. Det är en omställning som väcker många frågor. Vad händer med min kunskap, mitt jobb och vårt företag? Våra medlemmar står mitt i denna verklighet. Ordföranden för Ledarklubben på Aurobay har att hantera den situationen tillsammans med chefer och ledare på företaget. Vid medlemsmötet som samlade ett tjugotal blev det tydligt att detta är frågor som många står inför och att det är väldigt viktigt att ledningens vision är tydlig och begriplig på alla nivåer.

Jag träffar skiftledare respektive produktionschef som berättar om glädjen i att effektivisera och hitta förbättringspotential i det dagliga arbetet. De beskriver hur de står mitt i transformationen. Det är både spännande och hissnande. Jag frågar hur det är att jobba som skiftledare på en mansdominerad arbetsplats.

  • Det är utmanande. Jag känner att jag som kvinna blir mer ifrågasatt jämfört med mina manliga kollegor. Jag måste göra saker bättre än dem för att bli accepterad.

Jag tänker när jag lämnar fabriken att den trygghetsöverenskommelse som vi undertecknar via PTK den 22 juni är av största betydelse. Vi behöver ha fullt fokus på utbildning och kompetensväxling för jobben som kommer och till en kraftfull omställningsorganisation för att klara omställningen och bibehålla social trygghet.

Möte på Volvo Cars
Idag fredag träffade de centrala och lokala parterna på Volvo Cars Volvos nya vd Jim Rowan. Jim Rowan är skotte till börden och har bland annat varit vd för Dyson. Han har förstått att den svenska modellen är något som skiljer sig från andra länder. Han jämförde med sina erfarenheter från England där parterna historiskt varit väldigt långt ifrån varandra och inte kunnat samarbete. Han konstaterade att mötet som vi satt i förkroppsligade den svenska modellen. Volvo har fortsatt fokus på en helt fossilfri bilflotta till 2030. Den stora frågan är nu vad Volvo ska göra själv och vad de ska köpa för att skapa sina bilar i framtiden. Volvo påverkas fortfarande starkt av covid-lockdowns i Kina. Fabriken har stått helt stilla delar av förra veckan på grund av komponentbrist. Volvo pratar mycket om att de behöver kommunikativa och människointresserade chefer framöver för att klara transformationen.

Bästa Hälsningar

Andreas Miller Förbundsordförande 
E-post: andreas.miller@ledarna.se  
Mobil: 070 324 15 60 

Publicerad av:

P-A Bäcklund