Vecka 23, Veckobrev ifrån Ledarnas ordförande Andreas Miller

15 JUNI 2022: Hej!

Förra veckan fattades två viktiga beslut som kommer påverka den svenska arbetsmarknaden en lång tid framöver. Den 8 juni beslutade riksdagen om nya las-regler och omställningsstudiestöd. Beslut som är en konsekvens av den framförhandlade Trygghetsöverenskommelsen mellan PTK, LO och Svenskt Näringsliv. Den 15 juni fattar Ledarnas förbundsstyrelse om att teckna på avtalet och parterna tecknar därefter på avtalet den 22 juni ute på Saltsjöbaden. Vi kommer få återkomma ofta till avtalet och det kommer ta tid för alla parter att få det att fungera fullt ut som det är tänkt.

 

Det andra beslutet gäller införandet av minimilöner i EU. Efter en lång process har alltså ministerrådet och EU-parlamentet förhandlat fram en uppgörelse om minimilöner som gick i mål natten till tisdagen den 7 juni. Mot slutet av förhandlingarna fick Sverige igenom skrivningar om att undanta den svenska modellen från bestämmelserna. Enligt överenskommelsen innebär det att arbetsmarknadens parter även framöver ska ha ansvaret för lönebildningen i Sverige. Det är bra, men det är trots detta viktigt att Sverige röstar nej till direktivet. Av principiella skäl, så klart, men också för att det finns ytterligare ett mycket tungt vägande skäl till att vara emot detta. Det är nämligen varken EU-kommissionen, Ministerrådet eller EU-parlamentet som äger den slutgiltiga rätten till hur direktivet ska tolkas. Det gör EU-domstolen. Arbetsmarknadens EU-råd, där Ledarna är en aktiv medlem och som består av förbund från PTK, LO och Svenskt Näringsliv kommer fortsätta att aktivt värna den svenska modellen i dialogen med EU. Jag har bloggat om detta.

 

Ledarna i debatten
I fredags publicerades en debatt i Altinget, "Stora brister i verksamheters cybersäkerhet" texten bygger på de resultat vi sett i vår Framtidsrapport som kommer lite senare i höst. Jag skrivet bland annat, "Mindre än hälften av cheferna i Sverige uppger att det finns tydliga regler för de anställda gällande cybersäkerhet på deras arbetsplatser. Det visar undersökning som vi på Ledarna genomfört och som besvarats av över 5 000 chefer i alla olika samhällssektorer". Vi hade även en artikel i DI Digital på samma tema där jag intervjuades av Henrik Ek.

 

Byggchefernas kartläggning som avslöjar att breda befolkningsgrupper som exempelvis homosexuella män och människor med annan etnisk identitet än svensk är kraftigt underrepresenterade bland cheferna i samhällsbyggnadssektorn fick också god uppmärksamhet, bland annat i Byggvärlden

 

 

Bästa Hälsningar

Andreas Miller Förbundsordförande 
E-post: andreas.miller@ledarna.se  
Mobil: 070 324 15 60 

Publicerad av:

P-A Bäcklund