Vecka 37, Veckobrev ifrån Ledarnas ordförande Andreas Miller

24 SEPTEMBER 2022:

Hej!


Jag skriver dessa rader fylld av energi från förbundsstyrelsens strategiinternat som avslutades igår söndag. I fyra dagar har styrelsen haft fullt fokus på Ledarnas utveckling på längre sikt. Vad ska Ledarna vara 2030? Hur ska vi utveckla Sveriges chefsorganisation och fackförbund bara för chefer för att fortsätta vara relevanta för nuvarande och kommande chefer? Hur skapar vi den bästa plattformen inom demokratin för branschföreningarna? Allt för att skapa bästa mervärde för medlemmarna i respektive bransch. Styrelsen gick också igenom kongressbesluten och förde en dialog med kansliet om tidplan för förverkligandet av besluten under den fyraåriga mandatperioden. Allt kan inte ske på en gång utan behöver förstås planeras och genomföras succesivt.

Hotad på jobbet - vem stöttar chefen?
Andelen chefer som utsatts för hot skiftar beroende på var på arbetsmarknaden de jobbar. Många av de chefer som hotats på jobbet anger att de inte fått tillräckligt stöd av sina arbetsgivare att hantera hoten. Det gäller såväl i privat som kommunal, regional och statlig sektor. Det visar Ledernas rapport Hotad på jobbet - vem stöttar chefen? som släpps den 3 oktober. Hur påverkar detta chefens möjligheter att leda och vilka konsekvenser kan det få för verksamheten?  Vad händer om arbetslivskriminalitet och hot biter sig fast? Lämnas chefen i sticket? Jag söker svaret på dessa frågor i ett webbsänt seminarium den 3 oktober klockan 14-15.

Debattartiklar om chefers förutsättningar i offentlig sektor
Vi har fortsatt debatten om chefers förutsättningar i offentlig sektor i Västerbottens kuriren, Gotlands Allehanda , Hela Gotland och Enköpings-Posten.

Skakig höst väntar
Vi befinner oss i ett skakigt samhällsekonomiskt läge. Det är uppenbart att chefer runt om i de mest skiftande verksamheter kommer få hantera både omställningar och nedskärningar som en konsekvens. Jag konstaterar att behovet av  chefsorganisation som också är ett fackförbund blir än mer relevant. Vi kommer finnas där i vår rådgivning och förhandlingsservice både i arbetet som chef  men också i rollen som den anställde.

Tillsammans får vi möta hösten och vinterns utmaningar.

 

 

Bästa Hälsningar,

Andreas Miller Förbundsordförande 
E-post: andreas.miller@ledarna.se  
Mobil: 070 324 15 60
Hos oss blir du en bättre chef.

Box 12069 102 22 Stockholm  S:t Eriksgatan 26
Växel: 08-598 99 000  Chefsservice: 0200-87 11 11
ledarna.se

Publicerad av:

P-A Bäcklund