Vecka 39, Veckobrev ifrån Ledarnas ordförande Andreas Miller

5 OKTOBER 2022: Hej!

 

Nya medlemssiffror för Ledarna visar all time high, nämligen 96.138. Det är oerhört glädjande att allt fler vill vara med i Ledarna, Sveriges chefsorganisation och fackförbund för chefer. Allt fler chefer efterfrågar ett förbund som har chefsfokus där du som chef kan bli än en bättre chef och samtidigt få ett förbund som står bredvid och bakom chefen i tuffa tider.  

Vissa dagar lär jag mig mer än andra dagar och särskilt när det uppstår möten med engagerade medlemmar och chefer. I torsdags förra veckan var det en sådan dag. I två intensiva timmar samtalade jag med fackliga företrädare förLedarna  på Volvo Cars från Göteborg och Olofström. 

Vi talade om första linjens chefers många gånger utsatta position. Ett hårdnande samhällsklimat letar sig in på fabriken. Chefer ställs inför helt nya dimensioner att hantera. Vi pratade om vikten av kommunikation mellan olika chefsled så att inte visionen stannar uppe hos högsta ledningen. Ska visionen leva måste den bäras ut av alla chefer på alla nivåer.

 

Vi pratade även om trygghetsöverenskommelsen som träder i kraft den 1 oktober. Överenskommelsen kommer förverkligas ute på arbetsplatserna och det är viktigt att vi lyfter möjligheten som nu finns till kompetensutveckling och studier mitt i livet. Anställningstryggheten ligger inte i jobbet som försvinner utan att individen har kunskaper för att söka de nya jobben. CSN rapporterar redan ett stort söktryck till omställningsstudiestödet närmare 4 600 a sökningar har inkommit.

Billes tryckeri i Mölndal
På Billes tryckeri mötte jag Stephanie Ekberg, Ledarmedlem jobbandes på Billes. Billes är ett av två tryckerier som är kvar i Göteborg. Under en femtonårsperiod har åtta tryckerier lagts ner eller flyttats från Göteborg. En tydlig bild av strukturomvandlingen i branschen. Digitaliseringen, automatiseringen och tydliga beteendeförändringar har skapat ett starkt förändringstryck. Trots detta går Billes med vinst och har expansionsplaner. Oro finns dock för höjda elpriser och papperspriser som skjuter i höjden. Regeringens coronastöd har varit helt avgörande för att företaget finns kvar. 10 miljoner kronor under 2020 och 2021 har räddat 100 arbetstillfällen. Stephanie som är chef för avdelningen för digitaltryck berättade om hur den nya digitala tekniken skapar enormt stora möjligheter till specialsydda lösningar för varje kund. Det är det här som är framtiden berättade hon och engagemanget för att vara med i det nya lyste med stark kraft i samtalet.


Ledarskapets stora betydelse blir väldigt tydligt under de här samtalen och Ledarnas uppdrag att stå på chefens sida och jobba för ett hållbart ledarskap accentueras och känns väldigt angeläget.


Energirikt möte i podden Miller möter Ledare
Ett annat möte som gav mycket energi i veckan var poddsamtalet med Jenny Jonsson, årets vinnare av vårt pris Framtidens kvinnliga ledare. En ung vd som vill skapa ett större sammanhang med sin gärning och ser socialt ansvarstagande som en del av sin affärsnytta. Jag kan varmt rekommendera att lyssna på Jenny när avsnittet snart kommer där poddar finns!


Till sist, du missade väl inte gårdagens webbinarium, Hotad på jobbet - vem stöttar chefen? Det blev ett angeläget samtal om hur vi kan ge chefer stöttning och verktyg för att stå emot hot, hat och otillåten påverkan mot chefer i olika samhällssektorer. Ytterst handlar det om att värna demokratin. Här kan du se det i repris.

 

Bästa Hälsningar,

Andreas Miller Förbundsordförande 
E-post: andreas.miller@ledarna.se  
Mobil: 070 324 15 60 

Publicerad av:

P-A Bäcklund