vecka 41, Veckobrev ifrån Ledarnas ordförande Andreas Miller

17 OKTOBER 2022:

Hej!


EU ökar och flyttar fram sina ambitioner på det arbetsmarknadspolitiska området. Det blev väldigt tydligt när jag, som deltagare i Arbetsmarknadens EU-råd (bestående av PTK, LO och Svenskt Näringsliv), besökte Bryssel i början av förra veckan. Parterna i Sverige hade bjudit in till ett seminarium med rubriken "Making social dialogue work - key factors for success".Inbjuden huvudtalare var kommissionens arbetsmarknadskommissionär NicolasSchmit.


Nicolas hyllade den svenska modellen och menar att den borde vara en förebild för alla andra EU-medlemsstater. Parterna från Sverige beskrev vad som krävs för att modellen ska fungera. Det är viktigt att parterna står fria från politisk inblandning och har friheten att sluta självständiga kollektivavtal. Den svenska modellen bygger på tillit där rätten att organisera sig, rätten att strejka och inte minst parternas rätt att reglera lön är självklarheter. Schmit vill förbättra arbetsvillkoren för arbetstagare i EU. Det är en god ambition. Han har varit drivande i minimilönefrågan. Han ser dock inte att han har starka självständiga parter i de forna östeuropeiska länderna där det är sämst villkor. Därför går han och kommissionen lagstiftningsvägen istället för att rekommendera kollektivavtalslösningar. Här krockar våra idéer och traditioner. Det vi löser via kollektivavtal vill han och kommissionen lagstifta. Nu vill Schmit betona att minimilönefrågan inte kommer påverka Sverige eftersom vi har hög  organisationsgrad och hög kollektivavtalstäckning. Kvarstår gör dock det faktum att det finns en stark vilja att lagstiftningsvägen utveckla EU:s arbetsmarknad och den vägen bestämma allt fler villkor.
Det är en tradition som bryter med vår svenska modell.


Vi besökte också den Svenska EU-representationen i Bryssel som uppmuntrade oss att fortsätta anordna seminarium kring den svenska modellen i Bryssel och i andra EU-länder för att öka förståelsen.


Sveriges EU-ordförandeskap 2023
Det är ett viktigt påverkansarbete som vi måste bedriva och hålla i långsiktigt. Jag ser att vi som organisation måste fortsätta skaffa oss kunskap om EU eftersom besluten som tas där kommer påverka Sveriges chefer allt mer.

 

Hållbart Ledarskap 2022
I torsdags korades vd Johan Knaust på fastighetsbolaget K2A till årets Hållbart Ledarskap på Hållbarhetsdagen 2022. Ledarna delar ut priset tillsammans med Nätverket för Hållbart Näringsliv.

Programmet på Hållbarhetsdagen visade med stor tydlighet att det händer väldigt mycket inom Svenskt näringsliv för att ställa om till ett hållbart samhälle. Det känns hoppingivande. Jag pratade på scen om ledarskapets stora betydelse för att vi ska klara av omställningen till ett hållbart samhälle. 

 

Ledarna i media

Vi, Ledarna och branschföreningarna, har fått mycket publicitet de senaste veckorna. LiVOs Guldkransen har fått flera artiklar i lokalmedia med de personer som nominerats till priset. Ledarnas och Byggföretagens rapport om arbetsledares situation i byggbranschen har fått stort genomslag i branschpress och Ledarnas debattartikel om rätt förutsättningar för chefer i offentlig sektor har publicerats i flera lokala dagstidningar.

 

Framtidsrapportsseminarium i morgon tisdag

Imorgon tisdag medverkar jag i vårt seminarium "Framtiden efter det nya normala" - som är vår stora framtidsrapport där 5000 chefer ger sin syn på nuläget och utveckling i arbetslivet, organisation och ledarskap i pandemins kölvatten.

 

Bästa Hälsningar,

Andreas Miller Förbundsordförande 
E-post: andreas.miller@ledarna.se  
Mobil: 070 324 15 60

Publicerad av:

P-A Bäcklund