Chefsnytta

...för just dej!

Grafiska Medieförbundet, GMf, är en förening inom Ledarna som organiserar chefer, ledare och specialister inom grafisk produktion.

Vår ryggrad är de informella nätverk och erfarenhetsutbyten som medlemmarna kan odla i samband med GMf och Ledarnas aktiviteter.

Att träffa andra med liknande behov och intressen, för både affärsmässigt och socialt utbyte, är en mycket uppskattad medlemsnytta inom GMf.

Många medlemmar har hittat affärskollegor, blivande arbetsgivare och vänner för livet inom GMfs verksamhetsområden.

Vi koncentrerar våra resurser främst inom följande områden;

  • Medlemsaktiviteter i form av tematräffar och studiebesök.
  • Personlig service anpassad till föreningens målgrupp.
  • Studie-/temaresor. 

Läs mer om detta under "Aktiviteter" och andra flikar på hemsidan.