Chefsnytta

En modell för lokal lönebildning

Ledarna har inte medverkat i centrala löneförhandlingar sedan 1992. I stället finns det så kallade "Ledaravtalet" tecknade med de flesta arbetsgivar-organisationerna inom den privata sektorn.

Ledaravtalet är en modell för lokal lönebildning. Avtalet ger ett ramverk för hur den lokala lönebildningen skall fungera. Ett ramverk som behöver fyllas med ett innehåll, utformat för den egna arbetsplatsen.

Oavsett om du ska förbereda din egen lönedialog eller lönesättningen av en medarbetare finns några saker som måste fungera:

  • En konstruktiv och förtroendefull dialog mellan den som sätter lön och den som blir lönesatt.
  • En gemensam och tydlig målbild.
  • En systematisk och saklig värdering av individens insatser.

Ledaravtalet kräver att medarbetare och företag tar sitt ansvar för tillämpningen, detta är viktigt för att avtalet skall uppfattas som trovärdigt över tiden. En ständig utveckling av samarbetsformer är nödvändig. Rätt tillämpat kan avtalet bidra till utveckling av arbetsorganisation och ledarskap.

På Ledarnas hemsida kan du läsa mer om och beställ Ledaravtalet. Som medlem har du även mycket att hämta från Ledarna vad gäller verktyg och mallar som stöd i lönebildningsprocessen.

Du kan också vända dig till Ledarnas servicecenter med dina frågor kring Ledaravtalet, tel: 0200-87 11 11