Chefsnytta

En del av vad som finns på nätet

Du har chansen att hålla dig väl informerad om vad som händer i vår bransch. Här finner du länkar till olika artiklar och andra nyheter, som du kan klicka på för att läsa.

Massmedier

Länk

Beskrivning

Bevakar utvecklingen inom alla led i den grafiska kedjan, från originalframställning till distribution.
För dig som vill veta mer