Chefsnytta

En del av vad som finns på nätet

Du har chansen att hålla dig väl informerad om vad som händer i vår bransch. Här finner du länkar till olika artiklar och andra nyheter, som du kan klicka på för att läsa.

Relaterade siter

Länk

Beskrivning

Grafiska Företagens Förbund
kanske hittar du något bra?
Sveriges Chefsorganisation
Medie & Informationsarbetsgivarna
Arbetsgivareföreningen SRAO
Kungl. Biblioteket
Tidningsutgivarna