Kontakt

Medlemsservice

GMf ingår i Ledarna och kontaktpersoner för GMf finns även på Ledarnas kansli, centralt i Stockholm.

Kontakta Ledarnas Chefsservice om du har frågor att diskutera som gäller din anställning eller din chefsroll.

För övriga frågor är du välkommen att kontakta nedan eller någon av våra förtroendevalda!

Ledarnas Servicecenter Kontakt
Ledarnas Chefsservice S: t Eriksgatan 26
Box 120 69
102 22 STOCKHOLM
Tel: 0200 - 87 11 11
Fax: 08-598 99 055

https://www.ledarna.se/om-ledarna/kontakta-oss/

Kansli Kontakt Bild
Föreningskoordinator
Camilla Svanström
S:t Eriksgatan 26
Box 120 69
102 22 STOCKHOLM
Arbete: 08-598 99 141
Mobil: 070-377 32 32
camilla.svanström@ledarna.se