Media Grafica

Media Grafica - vår medlemstidning

Grafiska Medieförbundet har t.o.m. våren 2009 utgivit medlemstidningen Media Grafica med 4 nummer per år. Tidningen lades ner våren 2009, då GMf, efter den nya anslutningsöverenskommelsen med Ledarna ifrån 2008, inte ansåg sig ha ekonomiska resurser att driva tidningen vidare i dess dåvarande form.

Den nya förbundsstyrelsen kommer att söka och prioritera andra lösningar att kunna föra vidare information till medlemmarna.

Läs Media Grafica på nätet

Du kan läsa tidningen här på hemsidan eller ladda hem varje nummer som PDF-fil;

Läs nr 4/2013 här
Läs nr 3/2013 här
Läs nr 2/2013 här
Läs nr 1/2013 här
Läs nr 4/2012 här
Läs nr 3/2012 här
Läs nr 2/2012 här
Läs nr 1/2012 här
Läs nr 4/2011 här
Läs nr 3/2011 här
Läs nr 2/2011 här
Läs nr 1/2011 här
Läs nr 4/2010 här
Läs nr 3/2010 här
Läs nr 1/2010 här
Läs nr 9/2009 här
Läs nr 3/2008 här
Läs nr 2/2008 här
Läs nr 1/2008 här
Läs nr 4/2007 här
Läs nr 3/2007 här
Läs nr 2/2007 här
Läs nr 1/2007 här
Läs nr 4/2006 här
Läs nr 3/2006 här
Läs nr 2/2006 här
Läs nr 1/2006 här
Läs nr 4/2005 här
Läs nr 3/2005 här
Läs nr 2/2005 här
Läs nr 1/2005 här
Läs nr 4/2004 här
Läs nr 3/2004 här
Läs nr 2/2004 här
Läs nr 1/2004 här
Läs nr 4/2003 här
Läs nr 3/2003 här
Läs nr 2/2003 här
Läs nr 1/2003 här

Acrobat Reader

Du måste ha Acrobat Reader för att kunna läsa Media Grafica i din dator. Du kan få den gratis härifrån: Adobe Acrobat Reader