Media Grafica

Media Grafica - vår medlemstidning

Grafiska Medieförbundet har t.o.m. våren 2009 utgivit medlemstidningen Media Grafica med 4 nummer per år. Tidningen lades ner våren 2009, då GMf, efter den nya anslutningsöverenskommelsen med Ledarna ifrån 2008, inte ansåg sig ha ekonomiska resurser att driva tidningen vidare i dess dåvarande form.

Den nya förbundsstyrelsen kommer att söka och prioritera andra lösningar att kunna föra vidare information till medlemmarna.

Läs Media Grafica på nätet

Du kan läsa tidningen här på hemsidan eller ladda hem varje nummer som PDF-fil;