Om GMf

Kort om GMf

Grafiska Medieförbundet, GMf, är en förening inom Ledarna som organiserar chefer, ledare och specialister inom grafisk industri samt ledare/specialister inom media.

Vi är cirka 650 medlemmar representerande de flesta yrken inom media och grafisk industri. Från grafisk produktionsledare till webredaktör.

Som en av tjugotalet fristående föreningar inom Ledarna erbjuder vi dig en unik kombination av branschförankring och ledarskapsstöd.

Vi ger dig de flesta verktyg du behöver i din yrkesroll och erbjuder gemenskap, idéutbyte och rådgivning. Allt för att öka din kompetens och personliga konkurrenskraft.

Grafiska Medieförbundet leds av en styrelse bestående av 7 personer, som svarar för föreningens verksamhet. Förbundsstyrelsen väljs på kongressen som hålls vart fjärde år.

Kontakta gärna någon i styrelsen, om du vill diskutera någon fråga eller ha hjälp från GMf. Klicka här för kontaktuppgifter till GMf styrelse och föreningens övriga kontaktpersoner.