Om GMf

Markandens bästa chefsservice

GMf:s uppgift är att bl.a. omsätta allt det som Ledarna står för i den grafiska informationsteknikens och medias speciella värld och ger dig tillgång till generella ledarskapstjänster.

GMf/Ledarnas experter finns därför alltid till hands när du som medlem behöver deras råd och stöd.

Marknades bästa chefsservice erbjuder dig:

 

 • Chefsrådgivning
 • Ledarskapsstöd
 • Förhandlingsstöd
 • Chefsjurister
 • Rätt chefsavtal
 • Stöd i löneutveckling och lönesättning
 • Försäkrings- och pensionsrådgivning
 • Idédagar, tematräffar och litteratur
 • Chefsgemenskap
 • Egenföretagarservice
 • Tidningen Chef
 • Förmånliga medlemslån
 • Rabatt på sakförsäkringar
 • Prisvärt medlemskap
 • Ledarnas a-kassa