Om GMf

En förening inom Ledarna

Grafiska Medieförbundet, GMf, är en förening inom Ledarna som organiserar chefer, ledare och specialister inom grafisk industri samt ledare/specialister inom media. Ledarna har idag drygt 95.000 medlemmar och är en av de få fackföreningar som ökar sitt medlemsantal. 

Ledarna är en demokratiskt uppbyggd organisation med 19 branschföreningar som ger medlemmarna både lokal och branschmässig förankring, samt en fördjupning i ledarskapsfrågor i den bransch medlemmen verkar.

Branschföreningarna inom Ledarna har stor självständighet med egna stadgar och beslutande organ.

Vid inträde i Ledarna väljer du, utifrån branschtillhörighet, vilken förening du vill vara med i. I föreningen träffas medlemmar inom samma bransch, utbyter gemensamma erfarenheter och driver branschspecifika frågor.

Föreningarna har dessutom den viktiga uppgiften att ta vara på den enskilde medlemmens demokratiska möjlighet att påverka Ledarnas inriktning och verksamhet.

Läs mer om hur Ledarnas medlemmar kan utöva sitt inflytande, klicka här!