Om GMf

Stadgar och Verksamhetsberättelse

Sveriges Grafiska Faktorsförening bildades 1908, ändrade sitt namn till Sveriges Grafiska Faktorsförbund 1921, till Grafiska faktors- och tjänstemannaförbundet, GFT, 1957 och till sitt nuvarande namn Grafiska Medieförbundet, GMf, 1995.

Den 26 februari 1967 anslöts GFT till Sveriges Arbetsledareförbund, SALF, som 1994 ändrade sitt namn till Ledarna.

Aktuella stadgar

Reviderade vid GMf:s kongress i september 2017 kan beställas ifrån GMf.

Verksamhetsberättelser

All vår verksamhet sammanfattas i en årlig verksamhetsberättelse. Verksamhetsberättelsen kan rekvireras ifrån GMf.