Organisation

Start


Grafiska Medieförbundet, GMf, är en förening inom Ledarna som organiserar chefer, ledare och specialister inom grafisk industri samt ledare/specialister inom media.

I vår organisation står den enskilda människan alltid i centrum, samtidigt som vi hjälps åt att lösa gemensamma problem och uppgifter.

Du har alltid nytta av ett väl fungerande nätverk, med människor som arbetar i samma bransch. 

Som medlem i Grafiska Medieförbundet, så får du både fler kontakter och möjlighet att delta i många intressanta aktiviteter. Du blir samtidigt medlem i LEDARNA, om du inte redan är det.

Föreningens högsta beslutande organ är Kongressen som bl.a. utser en styrelse bestående av 7 ledamöter, fördelade över landet, Förbundsstyrelsen. 

GMf är organiserad för medlemsnära verksamhet i 4 regioner.