Organisation

Styrelse

Grafiska Medieförbundet leds av en styrelse, som svarar för föreningens verksamhet. Kontakta gärna någon i styrelsen, om du vill diskutera någon fråga eller ha hjälp från GMf.

Skicka e-post om du snabbt vill ha kontakt med någon av oss.

Post/Namn Kontakt Bild
Ordförande
Lars Karlsson

lassek@fastmail.net

Kassör
Thomas Fyrberg

Lejstavägen 15
755 96 UPPSALA
Bostad: 018-53 73 65
Arbete: 08-626 37 68
Mobil: 070-493 98 71 
thomas.fyrberg@anygraaf.se

Sekreterare
Göran Zaar
Östra Torps Kyrkoväg 26-O 231 78 Smygehamn
Arbete: 040-14 38 64
Mobil: 073-346 49 47
ordfgmfskane@gmail.com
Ledamöter
Lars-Erik-SandströmNitgatan 17
943 32 Öjebyn
Mobil: 070-366 02 78 
s.lars-erik@hotmail.com
Åke Persson Coldinutrappan 3
112 28 STOCKHOLM
Arbete: 08-508 828 04
Mobil: 073-684 45 03
ake_persson2@hotmail.com
Glenn Bergman
glenn.bergman@eskilstryckeri.com
Linda Schentz Skördevägen 9
341 33 LJUNGBY
Mobil: 070-307 96 77 linda.schentz@gmail.com