Organisation

Veteranklubbar

Det finns i landet 2 aktiva veteranklubbar inom GMf. Den första startades i Stockholm och den andra i Göteborg.   

Klubbarna har god aktivitet och emotser med stor glädje nya medlemmar.

Vill du veta mer

Om du är intresserad att deltaga tar du kontakt med någon ur respektive veteranföreningens styrelse, klicka nedan! 

Läs mer om våra veteranföreningar