Organisation

Uppmärksammade medlemmar

Hedersledamöter

Till hedersledarmöter kan utses särskilt framstående medlem eller person, som i hög grad verkat för föreningen och dess syften.

Hedersledamot utses av årsmötet efter skriftligt motiverat förslag av minst tre medlemmar och efter tillstyrkan av förbundsstyrelsen.

Se uppmärksammade hedersledarmöter i PDF

Hedersmärke

År 1974 instiftade förbundet ytterligare en form av utmärkelse, ett hedersmärke med GFT´s emblem att tilldelas medlemmar och kollegor som på något sätt gjort sig förtjänta av en utmärkelse.

Hittills har detta hedersmärke utdelats till följande medlemmar och andra därav förtjänta personer. Se uppmärksammade med GFT´s hedersmärken i PDF

Tipsa oss

Känner du någon medlem eller annan person du tycker förtjänar att bli hedersledamot och/eller tilldelas ett hedersmärke. Skicka då ett mail till vår förbundsstyrelse genom ordförande Lasse Karlsson, lassek@fastmail.net