Organisation

Våra regioner

Grafiska Medieförbundet, GMf, är organiserad för medlemsnära verksamhet i 4 regioner, GMf Syd, GMf Öst, GMf Norr och GMf Väst.

Vid kongressen 2013 beslutades att ombilda våra 12 avdelningar till regioner. Styrelserna presenteras på hemsidan under respektive region.

Medlemmarna inom respektive region utser sina egna styrelser och kontaktpersoner. Som medlem kan du alltid kontakta din region genom att gå in på GMf:s hemsida och där hitta den person du söker.

Regionernas styrelser träffas regelbundet och har väl inarbetade kanaler för att tillgodose medlemmarnas behov och önskemål.

Sänd ett e-post om du snabbt vill ha kontakt med någon av oss.

Du kan läsa om vilka som ingår i respektive regions styrelse och regionens verksamhet. Välj den region som ligger närmast dig.