Organisation

Avdelningar: GMf Väst - Veteranerna

Vi har en veteranförening med mycket god aktivitet. Veteranföreningen GMf Väst startades hösten 2002 och har ett tiotal styrelse- och medlemsmöten per år. Under 2022 kommer vi att fira vårt 20-årsjubileum med någon rolig aktivitet.

Veteranerna har aktiviteter såsom studiebesök, "tjötmöten", resor och föredrag på agendan.

Styrelsen består av Paavo Rampa, ordförande, Jörgen Kristiansson, sekreterare, Peter Kedeborn, Bernt Cedervret, Rune Börjesson, Per-Arne Ekblad, Kurt Axberg och Conny Sjöholm.

Vid årsmötet 2022-02-17 utsågs Olle Börve till hedersmedlem! 

Om du är intresserad att delta tar du kontakt med någon ur veteranföreningens styrelse.