Organisation

Avdelningar: Region Väst

Region Väst omfattar Bohuslän, Norra Halland, Västergötland, Värmland samt Närke.


Styrelsen består av Glenn Bergman, ordförande, Derry Larsson, kassör, Stephanie Ekberg, sekreterare, Peter Holm och Hans Sterba. P-A Bäcklund och David Nordvall är suppleanter.

Vi har fyra möten om året, årsmötet hålls i februari, vårmötet i april/maj, höstmötet i september/oktober och slutligen Julmötet som hålls i början av december.

Vår målsättning är att hålla trevliga möten med olika teman och föredragshållare, eftersom vi är ganska utbredda geografiskt försöker vi hålla minst ett av årets möten utanför Göteborg. Vi är givetvis glada om vi kan få tips och hjälp med aktuella ämnen som kan vara av allmänt intresse inom branschen. På våra träffar har du möjlighet att träffa kollegor och goda vänner från andra grafiska företag under avslappnande och gemytliga former.

 

GMf Väst - Veteranerna

Vi har även en veteranförening med mycket god aktivitet. Veteranföreningen startades hösten 2002 och har ett tiotal styrelse- och medlemsmöten per år. 

Veteranerna har aktiviteter såsom studiebesök, "tjötmöten", resor och föredrag på agendan.

Om du är intresserad att deltaga tar du kontakt med ordförande Paavo Rampa.

Om du vill ha kontakt med någon ur regionstyrelsen kan du nå:


Glenn Bergman: glenn.bergman@eskilstryckeri.se

Hälsningar styrelsen GMf  region Väst