Organisation

Avdelningar: Region Syd

Region Syd omfattar Skåne, Blekinge, Småland och Halland.


För att se kallelsen till årsmötet 2022, titta på hemsidans förstasida! 


Klicka på respektive fil för att läsa dokumenten!Styrelsen består av Mikael Thulin, ordförande, Göran Zaar, kassör, Oliver Thurbin, sekreterare, Anders Nilsson, Bo Johannesson, Kent Bengtsson och Nina Nilsson. 


Om du vill ha kontakt med någon ur regionstyrelsen kan du nå: 

Mikael Thulin: ordfgmfsyd@gmail.com 

Göran Zaar: sekgmfsyd@gmail.com 

Oliver Thurbin: sekgmfsyd@gmail.com 


Med vänliga hälsningar från styrelsen i GMf Syd