Varför välja GMf

Marknadens bästa chefsservice

Som förhandlingspart deltar GMf via Ledarna i diskussionerna med arbetsgivarorganisationerna, initierar frågor, bidrar med ledarperspektiv och kan därigenom hålla dig underrättad om vad som är på gång.
 

Ditt medlemskap i GMf/Ledarna ger dig tillgång till marknadens bästa chefsservice, från Sveriges ledande organisation för chefer, ledare, specialister och andra i ledande befattningar.

Du får personlig service via Ledarnas Chefsservice - www.ledarna.se och kan utnyttja ett brett utbud av andra tjänster och förmåner.

Företags- och chefsutveckling går hand i hand

GMfs Ledaravtal - förebild för andra på svensk arbetsmarknad - är progressivt och skapar grunden för ett modernt chefskap. 

Avtalet öppnar för en dialog om din totala anställningssituation då det medger individuell överenskommelse om såväl de allmänna anställningsvillkoren som din lön. Med nyckelorden mål, kompetens, resultat och lön kopplas lön och belöning till prestation.

Ledaravtalet kopplar samman företagsutveckling med personlig utveckling. Avtalet utgör ett managementverktyg med individen i fokus där chefens roll tydliggörs och chefsutveckling blir en kontinuerlig process.

Våra avtalspartnerns

GMf har Ledaravtal med Medie- och Informationsarbetsgivarna (MIA), Grafiska Företagens Förbund (GFF) och Tidningsutgivarna (TU). Som medlem i GMf omfattas du därmed av avtalet. När du behöver förhandlingsstöd finns tillgång till erfarna ombudsmän och medlemsrådgivare. Vid tvist kan, om så krävs, även erbjudas juridisk expertis.

Som medlem kan du också ansluta dig till Ledarnas a-kassa. Läs mer.